เกี่ยวกับเว็บไซต์

บริษัท ไดน่าเทค ประเทศไทย | ผู้เชี่ยวชาญและจัดจำหน่ายพลาสติกวิศวกรรมเพื่องานอุตสาหกรรมทุกประเภท

รวมภาพวัตถุดิบบางส่วนที่มีพร้อมในการจัดจำหน่าย ชิ้นงานที่ผ่านการแปรรูปตามความต้องการของลูกค้า งานชิ้นส่วนเครื่องจักรที่ออกแบบและผลิตโดยบริษัทไดน่าเทค

พลาสติกวิศวกรรมEngineering Plastic เช่น POM, PE, HDPE, Nylon และชนิดอื่นๆ หลากสี หลายขนาด

เลือกพลาสติกที่เหมาะกับงานของคุณ
เลือกซื้อสินค้า

ชิ้นงานขึ้นรูปด้วยพลาสติกชิ้นงานที่ขึ้นรูปโดยความต้องการของลูกค้า หรือออกแบบโดยไดน่าเทค เพื่อใช้ในกระบวนการทางอุตสาหกรรมต่างๆ

สอบถาม หรือ ปรึกษาขอราคาชิ้นงานตามแบบ
อีเมลล์หาเรา

ออกแบบและผลิตเครื่องจักรงานวิเคราะห์ เพื่อออกแบบ ผลิต ดัดแปลง ติดตั้งเครื่องจักร และชิ้นส่วนต่างๆ เพื่อแก้ไข ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพของสายการผลิตในอุตสาหรรม

ระบุลักษณะงาน และความต้องการของคุณส่งมาให้เรา เราจะติดต่อกลับให้เร็วที่สุด
อีเมลล์หาเรา